«Μέτωπο» υγειονομικών κατά της επικίνδυνης τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια

Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Οδοντοτεχνίτες, Μαίες – Μαιευτές, Επισκέπτες Υγείας και Κοινωνικοί Λειτουργοί ζητούν την άμεση απόσυρσή της

«Μέτωπο» υγειονομικών δημιουργείται κατά της τροπολογίας Κεραμέως για τα κολλέγια. Με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, την υπουργό Παιδείας, τους Προέδρους Κοινοβουλευτικών Ομάδων, τους Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, την οποία κοινοποιούν και προς το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα Διοικητικά Συμβούλια των ΝΠΔΔ:

 • Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών
 • Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αττικής
 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

που αποτελούν τα επίσημα συλλογικά όργανα που εκπροσωπούν περίπου 100.000 επαγγελματίες υγείας, ζητούν την άμεση απόσυρσή της.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά της τροπολογίας Κεραμέως, έχει ταχθεί επίσης και ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιστημόνων και επαγγελματιών που εκπροσωπούνται από το Τεχνικό, το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η εν λόγω τροπολογία στην Ελληνική κοινωνία συνολικά.

Σύμφωνα με την επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, η αιφνιδιαστική τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κατατέθηκε χωρίς διάλογο, πριν την ψήφιση του Νόμου 4763/2020 στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπει την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Κολλέγια), εξισώνοντας τους, με τους τίτλους σπουδών των Πανεπιστημίων, βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος,  με συνέπεια να υποβιβάζεται η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Στην επιστολή του, το μέτωπο των υγειονομικών υπενθυμίζει  ότι:

 • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008 «τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ
 • Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 για την επαγγελματική ισοδυναμία, όρος που δεν υφίσταται στην υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγία, αλλά αποτελεί Ελληνική «εφεύρεση», δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως είναι τα επαγγέλματα υγείας.
 • Η συγκεκριμένη διάταξη, που επικυρώνει τις ρυθμίσεις του Ν. 4635/2019 και δίνει τη δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους – μέλους και τρίτης χώρας, είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.

Παράλληλα, το μέτωπο των υγειονομικών στην επιστολή του, στηλιτεύει το γεγονός ότι με τον επίμαχο νόμο, το ΑΤΕΕΝ κρίνεται αρμόδιο:

 • να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών της υφηλίου
 • να συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των αλλοδαπών πτυχίων με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο (για Αρχιτέκτονες, για Πολιτικούς Μηχανικούς, για Γεωπόνους, για Οικονομολόγους, για Φυσικοθεραπευτές, για Μαίες, για Εργοθεραπευτές, για Οδοντοτεχνίτες, για Νοσηλευτές κ.λπ.)
 • να αποδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του «μετώπου» των υγειονομικών, πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντοπίζουν και αναγνωρίζουν ελλείψεις στα προγράμματα σπουδών των κέντρων μεταλυκειακής εκπαίδευσης (κολλέγια), ενώ παρόλα αυτά, έχουν αποδοθεί επαγγελματικά προσόντα στους κατόχους τους.

Σύμφωνα με το «μέτωπο» των υγειονομικών, οι διατάξεις του Ν. 4763/2020 επηρεάζουν τα επαγγέλματα υγείας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και η Ελλάδα να γίνεται η αυτόματη «πύλη εισόδου» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αμφιβόλου ποιότητας επαγγελματίες υγείας.

Το «μέτωπο» των υγειονομικών ζητά τον άμεσο καθορισμό διαδικτυακής συνάντησης, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ν.Π.Δ.Δ. που συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό την ενημέρωση των αποδεκτών της επιστολής για τις απόψεις τους, έχοντας ως στόχο την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn