Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμόξεων

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων”, σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυσης (Β’ 1397/25.04.2018) και του ΦΕΚ Κανονισμού (Β’ 1871/24.05.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Msc in Vaccines and Infection Prevention).
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη θεωρία και πράξη των Εμβολιασμών και της Πρόληψης των Λοιμώξεων, περιλαμβάνοντας πεδία βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης αλλά και ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και στρατηγικές πρόληψης, διαχείρισης κρίσεων, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα και τις δομές υγείας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία καταρτισμένων στελεχών για σταδιοδρομία στην περίθαλψη και την υγεία, στον ακαδημαϊκό χώρο, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΜΣ

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn