ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΦΥ

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αρχικά χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια στήριξης και ενίσχυσης των επαγγελματιών υγείας, σε συνέχεια των χθεσινών δημοσιευμάτων για την αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την συμπερίληψη νέων ειδικοτήτων σε αυτό.

Θα θέλαμε ωστόσο να σας υπενθυμίσουμε την αδικία που συντελείται 11 πλέον χρόνια σε βάρος των Επισκεπτών/-τριών Υγείας (100 περίπου άτομα) των πρώην δομών υγείας ΙΚΑ, ΠΕΔΥ νυν Κέντρα Υγείας, οι οποίοι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να μην το λαμβάνουν.

Είναι αδικαιολόγητη η διάκριση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Επισκέπτες Υγείας ανάλογα με την ένταξή τους σε συγκεκριμένη υπηρεσία, ενώ είναι επιβεβλημένη η χορήγηση του επιδόματος εκ του αντικειμένου απασχόλησής τους και της φύσης του επαγγέλματός τους.

Ευελπιστούμε ότι με τις αναμενόμενες ΚΥΑ θα υπάρξει άμεση επίλυση ενός τόσο σοβαρού θέματος και μιας αδικίας που συντελείται εις βάρος μιας πολύ μικρής ομάδας εργαζομένων τόσα χρόνια και που στην ουσία δεν επιφέρει εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού μεγάλο κόστος, αλλά αποτελεί αδιαφορία εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας διαχρονικά και απροθυμία επίλυσης του, παρά τις συνεχείς υποσχέσεις.

Θεωρούμε δε δεδομένο ότι δεν έχουν παραλειφθεί οι εργαζόμενοι στις δομές της Π.Φ.Υ. καθώς και ότι δεν έχει υπάρξει μείωση του επιδόματος στους Ε.Ε.Υ.

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο με τις προτάσεις του Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ., που εστάλη στις 8/3/2022 στα αρμόδια Υπουργεία, ενόψει της μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και έγγραφα προηγούμενων ετών στα οποία αναλυτικά εκθέτουμε τους λόγους που δικαιολογούν την χορήγηση του επιδόματος στους Ε.Ε.Υ. εν γένει, αλλά και ειδικότερα στους προαναφερόμενους εργαζόμενους στα Κέντρα Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να απαλειφθούν οι αδικαιολόγητες διακρίσεις.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Επιστολή προς Υπουργούς

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn