Δελτίο τύπου για τον προκλητικό αποκλεισμό των Επισκεπτών Υγείας απο το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών

 

                                                                                                                    7/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μια εποχή που η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και η ενεργητική ανοσοποίηση, μέσω των εμβολιασμών, προτάσσει επιτακτική ανάγκη τόσο για την πολιτεία, τις ειδικές ομάδες πληθυσμού, τους ασθενείς αλλά και το υγειονομικό προσωπικό, το Υπουργείο Υγείας ορθώς προέβη στη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό και μια πάγια απαίτηση των επαγγελματιών υγείας που είναι επιφορτισμένοι με την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Η σύσταση του μητρώου έρχεται να καλύψει και να διευθετήσει μια σειρά κωλυμάτων και δυσλειτουργιών όπως απολεσθέντα ή διπλά βιβλιάρια υγείας, ενήλικες χωρίς βιβλιάρια, μη εγγραφή στα βιβλιάρια υγείας, μετακινούμενοι πληθυσμοί, χρονολογίες διενέργειας των εμβολιασμών, σκευάσματα, διπλούς ή μη υπογεγραμμένους εμβολιασμούς και πλήθος άλλων δυσλειτουργιών, τα οποία οι Επισκέπτες υγείας πολλάκις έχουμε επισημαίνει και για τα οποία έχουμε αιτηθεί από την πολιτεία τη σύσταση του εν λόγω  μητρώου και τη δυνατότητα χρήσης τους από το σύνολο των επαγγελματιών που ασχολούνται με την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Με μεγάλη μας έκπληξη όμως, απογοήτευση, προβληματισμό και αγανάκτηση διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο Υγείας για μια ακόμη φορά παραγκωνίζει τον κλάδο των Επισκεπτών Υγείας, καθώς εξαιρεί από τους επαγγελματίες υγείας που έχουν πρόσβαση στο νεοσυσταθέν μητρώο, τους Επισκέπτες Υγείας, οι οποίοι μάλιστα είναι επιφορτισμένοι και βάσει των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, για τη διενέργεια των εμβολιασμών. Και μάλιστα όχι ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΚΑ, αλλά με την Προαγωγή και Αγωγή της υγείας, με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στο σύνολο των εμβολιασμών, στα σχολεία, στην κοινότητα, στους εργασιακούς χώρους, σε υγειονομικό προσωπικό κ.α,  καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Επιπλέον η διενέργεια των εμβολιασμών από τους Επισκέπτες Υγείας, ορίζεται ρητά σε προεδρικό διάταγμα για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και καθήκοντα, και όχι ΕΜΜΕΣΩΣ όπως σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, στους οποίους παραχωρείται τεχνηέντως η διενέργεια εμβολιασμών μέσω της πρόληψης και προάσπισης της δημόσιας Υγείας. Είμαστε οι καθ’ ύλην αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας για τη διενέργεια των εμβολιασμών και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.

Αυτό θα αποδείκνυε περίτρανα  μάλιστα και η αριθμητική καταγραφή των εμβολιασμών που πραγματοποιεί ο κάθε επαγγελματικός κλάδος, αποδεικνύοντας τον τεράστιο αριθμό εμβολιασμένων από Επισκέπτες Υγείας.

Γεννιούνται λοιπόν πολλά και εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα του εν λόγω αποκλεισμού μας από τη δυνατότητα χρήσης του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, η οποία θα διευκόλυνε την εκτέλεση των καθηκόντων μας αλλά και τη βέλτιστη επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε.

Έστω και τη ύστατη λοιπόν στιγμή καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αναλογιστεί το μερίδιο της ευθύνης του για τον αποκλεισμό των καθ’ ύλην αρμοδίων επαγγελματιών υγείας, και να σεβαστεί τη διαχρονική προσφορά και συμβολή των Επισκεπτών Υγείας στην κάλυψη των εμβολιαστικών αναγκών του πληθυσμού και με ορθή επανάληψη της απόφασης του Υπουργού να ενταχθούν και οι Επισκέπτες Υγείας στους έχοντες πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.

Η διευκόλυνση μας στο εξαιρετικά σημαντικό έργο της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού είναι υποχρέωση της Πολιτείας και αυτό αναμένουμε να πράξει άμεσα.

 

Δ.Σ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn