Διαδικτυακό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού e-learning για Επαγγελματίες Υγείας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υλοποιεί από το 2013 το Πρόγραμμα «ΑΛΚΥΟΝΗ: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού».
Στόχος της «Αλκυόνης» είναι η προώθηση του Μητρικού Θηλασμού και η αλλαγή της ελληνικής κουλτούρας υποστηρίζοντας  επαγγελματίες υγείας, μητέρες και οικογένειες μέσα από δράσεις στην κοινότητα.
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες των δράσεων μας. Προς την κατεύθυνση αυτή πρόσφατα δημιουργήσαμε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για τον μητρικό θηλασμό, την οποία σας κοινοποιούμε μετά από γνωμοδότηση και της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού.
Πρόκειται για ένα δωρεάν εγχειρίδιο που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες υγείας και περιλαμβάνει τα σημαντικότερα  κεφάλαια για τον  μητρικό θηλασμό, βασισμένα στην πρόσφατη βιβλιογραφία.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών μαθημάτων, ο επαγγελματίας υγείας θα αποκτήσει την επάρκεια να υποστηρίξει τη θηλάζουσα μητέρα και να διαχειριστεί δυσκολίες και προβλήματα που αφορούν στον μητρικό θηλασμό.
Η συγγραφική ομάδα θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους απαντώντας σε ερωτήσεις/απορίες, και ενημερώνοντας διαρκώς την ηλεκτρονική πλατφόρμα με νεότερα δεδομένα για τον μητρικό θηλασμό.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ζητά τη συνεργασία σας στην νέα αυτή προσπάθεια ενίσχυσης των επαγγελματιών υγείας και προαγωγής του μητρικού θηλασμού. Σας παρακαλούμε να προωθήσετε στα μέλη σας την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Πληροφορίες και αίτηση εγγραφής θα βρείτε στο link:
eclass.epilegothilasmo.gr

Με εκτίμηση

Ιωάννα Αντωνιάδου – Κουμάτου
Αναπτυξιακή Παιδίατρος
Διευθύντρια Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
Υπεύθυνη προγράμματος ΑΛΚΥΟΝΗ

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Ιστοσελίδα eclass

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn