Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ημερίδα με τίτλο «Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών»

ο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της εμπέδωσης της αρχής της ανοικτής διακυβέρνησης και την υποστήριξη των πολιτικών ανοικτών δεδομένων, διοργανώνει, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), ημερίδα με τίτλο:

«Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 30/10/2020 από 09:30 έως 13:30 διαδικτυακά στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος).

Σκοπός της ημερίδας είναι η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε το Ι.Τ.Ε.Κ. στο χώρο της δημόσιας υγείας. Η έρευνα διεξήχθη υπό την χρηματοδότηση μέσω του πρωτοκόλλου συνεργασίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με το Κοινωνικό Πολύκεντρο (ΑΔΕΔΥ). Η εν λόγω έρευνα έχει σκοπό την καταγραφή και αποτίμηση της εμπειρίας του λήπτη/ λήπτριας των υπηρεσιών υγείας και, ειδικά, του βαθμού ικανοποίησής του/της από τους φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και συγκεκριμένα από: Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), Κέντρα Υγείας, Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων. Στη βάση των συμπερασμάτων της έρευνας επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων σχετικά με την αξία και τη δυναμική εφαρμογής μεθόδων αξιολόγησης της εμπειρίας των ληπτών/ ληπτριών των υπηρεσιών προκειμένου να αξιοποιηθούν κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές με στόχο την αναβάθμισή των υπηρεσιών υγείας προς τους λήπτες/τριες τους.

Για περισσότερα δείτε την εγκύκλιο της ημερίδας

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας

Παρακολουθήστε την ημερίδα σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn