Εγκύκλιος του Υπ. ΕΣ με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων Μέρους Β΄ – Σύστημα Αξιολόγησης, Ν. 4369/2016, και συμπλήρωση διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Νόμου 4735/2020 (Α’ 197)

ΑΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn