Εγκύκλιος ΥΠ.Υγείας : Διασύνδεση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) με τα Κέντρα Υγείας αναφοράς τους.

Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας μεταξύ άλλων αναφέρεται οτι κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, η συνεργασία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της λειτουργίας και της δράσης της Τ.ΟΜ.Υ., με τον Υπεύθυνο για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας κρίνεται ιδιαιτερα σημαντική, για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.
Συνεπώς οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας των Κέντρων Υγείας και των Τ.ΟΜ.Υ., συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή
της υγείας, τη συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας της κοινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn