Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας”

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα « Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2023-2025 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας” του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

Αγγειακές Ημέρες 2023

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας

Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας”. 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ”Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας”

Διαδικτυακό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού e-learning για Επαγγελματίες Υγείας

Πρόγραμμα εξείδικευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη