«Εμβολιασμός κατά της Covid-19 – Η προώθηση του και ο Επισκέπτης Υγείας

Η γνωστή σε όλους πλέον  επιχείρηση «Ελευθερία», το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του Sars-cov 2, που εκπονήθηκε πριν από την άφιξη των πρώτων εμβολίων στη χώρα μας βρίσκεται σε εξέλιξη, αναθεωρείται, επανασχεδιάζεται και προσαρμόζεται στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.
Οι βασικές του αρχές που συνθέτουν το Εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο είναι η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων ασφαλείας  και της συνεχούς εποπτείας της μετά-εμβολιαστικής δραστηριότητας, η εξασφάλιση της ισότιμης και δίκαιης πρόσβασης κατά προτεραιότητα , λόγω των ποσοτικών περιορισμών των διαθέσιμων σκευασμάτων  , η παρουσίαση και ενημέρωση των πολιτών όλων των δράσεων και ενεργειών της κυβέρνησης με διαφάνεια, η χρηστή διαχείριση των πόρων για την προάσπιση και προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τέλος ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων.

Αυτό που δεν προβλέφθηκε και κατά συνέπεια δημιούργησε  κενό στην εμβολιαστική δυναμική και την ελεύθερη βούληση και επιλογή των πολιτών να προσέλθουν για εμβολιασμό ήταν και παραμένει η σωστή και εξατομικευμένη ενημέρωση και πληροφόρηση του πληθυσμού. Η δια ζώσης εκπαίδευση λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων και απαγορεύσεων δεν καθίστατο δυνατή, ενώ η χρήση ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως τεχνολογιών θα μπορούσε να αποτελέσει το ιδανικό μέσο. Η εστιασμένη καμπάνια προώθησης του εμβολιασμού στην κοινότητα από κάποιον Επαγγελματία Υγείας που τόσα χρόνια γνωρίζουμε, συμβουλευόμαστε, που ενημερώνει τη σχολική κοινότητα, που έρχεται στο σπίτι μας και μας καθοδηγεί, μας εκπαιδεύει, μας φέρνει πιο κοντά στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας,  που εμβολιάζει τα παιδιά μας αλλά και εμάς τους ενήλικες στο χώρο εργασίας, στο Κέντρο υγείας αλλά και στις υπόλοιπες δομές υγείας  θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί και αξιοποιηθεί.

Ο λόγος για τον Επισκέπτη Υγείας, όχι για τον ιατρικό επισκέπτη υπάλληλο φαρμακευτικών εταιρειών , τον Επισκέπτη Υγείας απόφοιτο του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Επισκέπτης Υγείας του οποίου η  εκπαίδευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και  προαγωγής της υγείας. Για τη δημόσια υγεία, οι δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινότητας είναι περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι δραστηριότητες σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, αφού αποτελούν κεντρική συνιστώσα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

H κοινοτική υγεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της δημόσιας υγείας.

 

Η κρίση της δημόσιας υγείας με την εμφάνιση του Κορονοϊού αποκάλυψε  τις ελλείψεις και τα κενά του ελληνικού συστήματος υγείας στην ΠΦΥ και την Δημόσια Κοινοτική Υγεία. Δυνατότητες που υπήρχαν δεν αξιοποιήθηκαν , οι επαγγελματίες επισκέπτες υγείας δεν κλήθηκαν να συνδράμουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια του υπουργείου στην ενημέρωση του κοινού.

Οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας υγείας της ΠΦΥ και την Δημόσια Κοινοτική Υγεία  έχοντας έναν πολυδύναμο ρόλο. Ένα από τα κύρια καθήκοντα ευθύνης των Επισκεπτών Υγείας  είναι η ενεργητική ανοσοποίηση, ο προγραμματισμός , η διενέργεια εμβολιασμών και η εν γένει διαχείριση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών παιδιών-εφήβων και ενηλίκων. Επιτελούν χρέη συντονιστών για την εκπόνηση του προγράμματος εμβολιασμών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, καθώς και ειδικών ομάδων, όπως των ταξιδιωτών, των  επαγγελματιών, των χρονίως πασχόντων,  των ηλικιωμένων, των ευπαθών ομάδων, των προ-μεταμοσχευθέντων κ.α.  Μπορούν επίσης να διενεργούν  εμβολιασμό στο σπίτι σε ειδικές περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εμβολιασμού από τις αρχές του έτους, οι επισκέπτες υγείας έχουν ηγηθεί της προσπάθειας ανάπτυξης, συντονισμού και λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων, εποπτεύοντας και εφαρμόζοντας όλα τα πρωτόκολλα για τη σωστή μεταφορά και χρήση των εμβολίων,  εκπαιδεύοντας τους υπόλοιπους  επαγγελματίες  υγείας οι οποίοι  κλήθηκαν να συνδράμουν λόγω της πίεσης που ασκήθηκε στο σύστημα υγείας.

Ένα πάγιο αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου προς το Υπουργείο Υγείας παραμένει η συνεργασία για την εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου προώθησης του εμβολιασμού στην κοινότητα, σε συλλόγους, επιστημονικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς, σε υπηρεσίες του Δημοσίου , σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού τομέα σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, τις περιφέρειες και τους δήμους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας, ως ο επιστημονικός φορέας εκπροσώπησης των Επισκεπτών Υγείας, συντάσσεται και υποστηρίζει όλες τις δράσεις, ενέργειες και κατευθυντήριες οδηγίες των παγκόσμιων και εγχώριων καθ ύλην αρμόδιων φορέων που σκοπό έχουν την προαγωγή και διασφάλιση της δημόσιας Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.psey.gr

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn