Επισκέπτες Υγείας Πανελλαδικά για εξωτερική συνεργασία

Η Coronis Research AE, με 25 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της Έρευνας και της Υγείας, αναζητά Επισκέπτες Υγείας Πανελλαδικά για εξωτερική συνεργασία. Οι Επισκέπτες Υγείας στο πλαίσιο κλινικών μελετών θα παρέχουν βοήθεια στους ασθενείς, ώστε να μπορούν να  διαχειριστούν την ασθένειά τους και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στη θεραπεία.

 

Βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες θέσης:

  • Εκπαίδευση και υποστήριξη ασθενών με χρόνια νοσήματα στη σωστή χορήγηση φαρμάκων, στο πλαίσιο της κλινικής μελέτης
  • Προετοιμασία και παροχή βοήθειας στους ασθενείς για εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις που απαιτούνται
  • Σωστή καταγραφή και οργάνωση όλων των στοιχείων που συλλέγονται στο πλαίσιο της κλινικής μελέτης
  • Εκτελεί τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα & ακολουθεί την Πολιτική του Δικτύου Επαγγελματιών Υγείας και τις Διαδικασίες της εταιρείας.

 

Εκπαίδευση / Προφίλ επιθυμητού υποψηφίου:

  • Κάτοχος Πτυχίου ΑΤΕΙ Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας-Επισκεπτών Υγείας (με αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),
  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησηςCovid19 (απαραίτητη προϋπόθεση)
  • Καλή γνώση Η/Υ,
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα,
  • Πνεύμα συνεργασίας και καλή οργάνωση χρόνου,
  • Ευελιξία και διαθεσιμότητα.

 

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο : hcp.careers@coronis.gr

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn