Ο Όμιλος εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (κωδ. ΠΣΕΥ-21) για δειγματοληψίες Covid-19 στα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου σε Αττική & Θεσσαλονίκη (πλήρης απασχόληση).

Ο Όμιλος εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά:
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
(κωδ. ΠΣΕΥ-21)
για δειγματοληψίες Covid-19 στα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου
σε Αττική & Θεσσαλονίκη (πλήρης απασχόληση)

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας / Τ.Ε.Ι. Επισκεπτών Υγείας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Προϋπηρεσία στις δειγματοληψίες Covid-19 θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενα ωράρια/βάρδιες
Προσφέρονται:
• Συνεχής εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
• Άριστες συνθήκες εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στα e-mail:
• hr@bioiatriki.gr (για την Αττική)
• hr_thess@bioiatriki.gr (για τη Θεσσαλονίκη)
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης (ΠΣΕΥ-21).

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.
Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn