Παράνομη στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων κατά του κορωνοϊού

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας ΝΠΔΔ, με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας και τις Διοικήσεις όλων των ΥΠΕ, καλεί όλους τους θεσμικούς φορείς οπως τηρήσουν την κείμενη νομοθεσία και ανακαλέσουν τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αποφάσεις μετακινήσεων και στελέχωσης των εμβολιαστικών κέντρων (είτε των Νοσοκομείων είτε τις ΠΦΥ) με ειδικότητες που δεν προβλέπονται νομοθετικά.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Ν 4764/2020 ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020 τα εμβολιαστικά κέντρα απαρτίζονται απο Ιατρικό προσωπικό, Επισκέπτες Υγείας  και λόγω έλλειψης αυτών και απο Νοσηλευτές αλλά και διοικητικό προσωπικό. Ως εκ τούτου οι αποφάσεις στελέχωσης με ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών,  ΤΕ Μαιών – Μαιευτών ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που δεν αναφέρεται στη νομοθεσια είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ και πρέπει άμεσα να ανακληθεί προς διασφάλιση της νομιμότητας, της αξιοπιστίας στους θεσμούς και τις διαδικασίες, της διαφάνειας αλλά και της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, την οποία όλοι με αυταπάρνηση καλούμαστε να υπερασπιστούμε.

Ακολουθεί η επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και τις ΥΠΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΑΘΗΝΑ    15/01/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                               Αρ. Πρωτ.: 39

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Σ.Ε.Υ) – Ν.Π.Δ.Δ.                 

                                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                                            –  Υπουργό Υγείας

                                                               –   Αν. Υπ. Υγείας

                                                        –   Γ.Γ Π.Φ.Υ

                                                      Διοικήσεις Υ.ΠΕ

ΘΕΜΑ: « Άμεση εφαρμογή της νομιμότητας αναφορικά με την στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων κατά του κορωνοϊού»

O Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας- ΝΠΔΔ βάση :

  • Του ΦΕΚ 3477 Β’ 23-12-2014 περί οργάνωσης και λειτουργίας του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ).
  • Του προεδρικού διατάγματος υπ’ αρ. 351/1989 ΦΕΚ 159/Α/14-6-1989 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Επισκεπτών Υγείας.
  • Του αρθ. 13 του Ν.4486/2017 περί επαγγελματικών καθηκόντων των Επισκεπτών Υγείας.
  • Της από 18.11.2020 παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού για την COVID-19 από τον Υπουργό Υγείας κ Βασίλη Κικίλια, την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής εμβολιασμών κα Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γ.Γ

ΠΦΥ κ Μάριο Θεμιστοκλέους.

  • Την παρ.3 και 5 του άρθρου 52 Ν 4764/2020 ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020 περί Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού και στελέχωσης των εμβολιαστικών Κέντρων με Επισκέπτες Υγείας και Νοσηλευτές αλλά και την καταχώρηση των στοιχείων των εμβολιασμένων στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού από τους ανωτέρω αναφερόμενους επαγγελματίες Υγείας ( Επισκέπτες Υγείας και Νοσηλευτές).
  • Του άρθρου 4 του Π.Δ. 210/2001 περί χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και καθιέρωσης επαγγελματικού τίτλου Βοηθού Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας στους κατόχους των αντίστοιχων πτυχίων.
  • Των Υπουργικών αποφάσεων, όπως στην με αριθμό.Y7β/Γ.Π.οικ.20530 (ΦΕΚ Β΄ 262/6-3-2002 του Υπουργού Υγείας με θέμα «Συμπλήρωση της Υ7β/οικ.4756/01 Υπουργικής Απόφασης “Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών” (ΦΕΚ Β/1082/2001)”, στην υπ’ αριθ. Y7β/Γ.Π.οικ.20530 (ΦΕΚ Β΄ 262/6-3-2002), καθώς και στην υπ’ αριθ. Υ7β/οικ.4756/01 (ΦΕΚ Β/1082/2001) Υπουργική Απόφαση, του ιδίου Υπουργού, όπου καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η ειδικότητα «ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ» πρόκειται για διάφορη κατηγορία από τους ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ( ΠΕ και ΤΕ).
  • Τις πρόσφατες αποφάσεις των Διοικήσεων των ΥΠΕ ανα την επικράτεια περί στελέχωσης των εμβολιαστικών κέντρων με προσωπικό ΔΕ βοηθών Νοσηλευτών και μετακίνησης αυτών από τα Κέντρα Υγείας ή άλλες δομές στα Νοσοκομεία για την κάλυψη των εμβολιαστικών Κέντρων αλλά και την πιστοποίηση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ( κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας) για την καταχώρηση των εμβολιασμών στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού.
  • Των εξειδικευμένων ποσοτικών και ποιοτικών αναγκών που προκύπτουν κατά την έναρξη της εμβολιαστικής διαδικασίας.
  • Του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητας όλων των πολιτών ενώπιον του Νόμου.

Σας καλεί

Όπως εφαρμόσετε τα νόμιμα σχετικά με την στελέχωση των Εμβολιαστικών Κέντρων και με ορθή επανάληψη ανακληθούν οι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ αποφάσεις των Διοικήσεων των ΥΠΕ περί στελέχωσης των εμβολιαστικών κέντρων με ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών – τριών, καθώς η εκτέλεση εμβολιασμών και η καταχώρηση τους στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών από τους εν λόγω επαγγελματίες Υγείας δεν προβλέπεται ούτε από την ανωτέρω αναφερόμενη σχετική νομοθεσία περί στελέχωσης των Εμβολιαστικών Κέντρων (Ν 4764/2020 ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020), η οποία ορίζει την στελέχωση με Επισκέπτες Υγείας και Νοσηλευτές, ούτε από το Π.Δ 210/2001 ΦΕΚ 165/Α/24-7-2001  το οποίο καθορίζει τον τίτλο ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και στην περιγραφή των επαγγελματικών καθηκόντων τους δεν καθορίζεται πουθενά η διενέργεια εμβολιασμών.

Επίσης να ανακληθούν όλες οι παράνομες Διοικητικές αποφάσεις περί στελέχωσης των εμβολιαστικών κέντρων με άλλες ειδικότητες οι οποίες δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ( πχ ΤΕ Μαιών- Μαιευτών)

Ο ΠΣΕΥ από την πρώτη στιγμή συστρατεύτηκε με όλα τα μέλη του στην τεράστια Εθνική προσπάθεια της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, και παρά τις μεγάλες δυσκολίες εναρμονίστηκε με τις κείμενες διατάξεις, τη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών , σε ένα εγχείρημα που απαιτείται να πετύχει και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν.

Τον ίδιο σεβασμό στη νομιμότητα ομως καλούμε να επιδείξετε και εσείς, προς διασφάλιση της εμπιστοσύνης τόσο των υγειονομικών όσο των πολιτών  στο πρόσωπο του ΕΣΥ, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, την οποία όλοι με αυταπάρνηση καλούμαστε να υπηρετήσουμε.

 

Με εκτίμηση

 Πρόεδρος                     Γ.Γραμματέας

Α. Γκρόζου                    Α. Θ. Καϊσίδης

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn