Προκήρυξη για το ΠΜΣ Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας

Προκήρυξη για το ΠΜΣ Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» (Epidemiology and Health Promotion) του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας και στην αξιοποίηση αυτής στο πεδίο της Προαγωγής Υγείας.

Οι πτυχιούχοι του Π.Μ.Σ. θα εκπαιδευθούν στην σύνδεση της κλασσικής επιδημιολογικής θεώρησης και μεθοδολογίας με τη διαχρονική ανάγκη συντονισμένης και τεκμηριωμένης δράσης σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 

– αξιοποιεί διαθέσιμες πηγές στοιχείων με επιδημιολογικό ενδιαφέρον

– συλλέγει μεθοδολογικά άρτια πρωτογενή περιγραφικά δεδομένα

– αξιοποιεί δευτερογενή δεδομένα για την εκτίμηση αναγκών και πόρων υγείας

– παράγει μεθοδολογικά άρτια πρωτογενή δεδομένα για την εκτίμηση αναγκών και πόρων υγείας 1

– κατανοεί και να προσεγγίζει κριτικά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των επιδημιολογικών μεθόδων και πηγών και των επιπτώσεων τους στο πεδίο της προαγωγής υγείας – διατυπώνει και να διερευνά μεθοδολογικά ορθά αιτιολογικές υποθέσεις για τη σχέση μεταξύ προσδιοριστών και καταστάσεων υγείας

– σχεδιάζει επιδημιολογικές έρευνες προληπτικής παρέμβασης σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων δημόσιας υγείας

– εφαρμόζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και προγράμματα προληπτικής παρέμβασης σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων δημόσιας υγείας

– αξιολογεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και προγράμματα προληπτικής παρέμβασης σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων δημόσιας υγείας

– αξιοποιεί αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες για την προώθηση και την ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας και των παρεμβάσεων/προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας

– υποστηρίζει τεκμηριωμένα και να συμβάλλει στην ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής των επιστημόνων της προαγωγής υγείας σε ομάδες εργασίας ή σε φορείς λήψης αποφάσεων για τη Δημόσια και Κοινοτική Υγεία, ως ισότιμα μέλη της «Ομάδας Υγείας».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως επίσης και τον τρόπο υποβολής της υποψηφιότητάς σας μπορείτε να δείτε στο https://pchepi.uniwa.gr

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn