Πρόσκληση συμμετοχής στη εκδήλωση στην παρουσίαση του Διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τα τρανς άτομα του προγράμματος TRANSCARE

Πρόσκληση συμμετοχής στην τρίτη ενημερωτική εκδήλωση National Info Day του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRANSCARE

και

στην παράλληλη παρουσίαση του Διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του έργου για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τα τρανς άτομα

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRANSCARE σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη τρίτη ενημερωτική εκδήλωση ‘National Info Day’ του προγράμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023, στο Αμφιθέατρο 1 (δίπλα/αριστερά από την κεντρική είσοδο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης) στις 10:00 με 13:00.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος που ενσωματώνει τις ανάγκες προσβασιμότητας και υγειονομικής περίθαλψης των τρανς ατόμων, με σκοπό την ευρεία διάχυσή του στο κλινικό προσωπικό και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς το συγκεκριμένο πληθυσμό.

                Το πρόγραμμα Transcare – Improving Access to Healthcare for Transgender Individuals (https://transcare-project.eu/el/home-2/είναι ένα διετές πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (2014 – 2020), το οποίο έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα. 

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική́ των Καταστροφών», της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενώ η κοινοπραξία του προγράμματος συμπληρώνεται από́ την Κλινική́ Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας ‘Colour Youth’, τη Θετική Φωνή – Red Umbrella Athens, το Orlando LGBT+, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής ‘HelMSIC’, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και το Research Innovation & Development Lab ‘ReadLab’.

Στόχοι της τρίτης ενημερωτικής εκδήλωσης National Info Day είναι:

  • Η ενημέρωση του κοινού, των επαγγελματιών υγείας και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στις υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σε τρανς άτομα στην Ελλάδα.
  • Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης των διακρίσεων βάσει ταυτότητας φύλου στα συστήματα υγείας.
  • Η ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, όπως αυτές αναγνωρίστηκαν από τις έρευνες του προγράμματος.
  • Η συζήτηση – τοποθέτηση για τη νέα τροπολογία σχετικά με την ποινικοποίηση των θεραπειών επιβεβαίωσης φύλου.

Στόχοι του Διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του έργου είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με:

  • Τα ζητήματα ταυτότητας φύλου και τις ανάγκες των τρανς ατόμων από τις υπηρεσίες υγείας.
  • Την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα κατά την αναζήτηση ή την επαφή τους με τις υπηρεσίες υγείας.
  • Τη δημιουργία ασφαλών και συμπεριληπτικών δομών υγείας, και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των τρανς ατόμων.

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές-ριες, μαιευτές-μαίες, επισκέπτες-ριες υγείας κ.α.), επαγγελματίες  ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές-ριες, κοινωνικούς-ές λειτουργούς, κ.α.), διοικητικούς-ές υπαλλήλους σε δομές υγείας, καθώς και φοιτητές-ριες σχετικών σχολών.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάθε εκπαιδευόμενος αναμένεται να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις βασικές έννοιες και την ορολογία, τις ανάγκες  πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, τον τρόπο δημιουργίας συμπεριληπτικών υπηρεσιών υγείας καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας για τα τρανς άτομα. Περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν κατά την εκδήλωση. Τέλος επισυνάπτεται η ατζέντα και το πρόγραμμα της συνάντησης.

Σας ευχαριστούμε θερμά και ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας!

Με εκτίμηση,

Η επιστημονική ομάδα του TRANSCARE

Χρήστος Λιονής, Ομότιμος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επιστημονικός Εταίρος TRANSCARE, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn