Συνάντηση ΠΣΕΥ με τους φοιτητές του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών/τριών Υγείας την Παρασκευή στις 12/02/2021 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με εκπροσώπους του συλλόγου των φοιτητών του τμήματος
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ με θέματα :

  1. Την στελέχωση δομών υγείας και υπηρεσιών από ΠΕ αποφοίτους με κατεύθυνση κοινοτικής υγείας που δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για την ταύτιση τους με Επισκέπτες
    Υγείας και ποια θα είναι η επαγγελματική πορεία τους.
  2. Τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.
  3. Το νέο νομοσχέδιο της ΠΦΥ και πως θα γίνει η πρόβλεψη θέσεων για τους απόφοιτους.
  4. Την εξειδίκευση των νοσηλευτών στην Δημόσια και Κοινοτική Νοσηλευτική που ο σύλλογος έχει κάνει προσφυγή στο ΣΤΕ.
  5. Την αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων που έγκειται πλέον στις αρμοδιότητες του συλλόγου ως ΝΠΔΔ.

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn