Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Συστήνουμε Εθνική Επιτροπή για τον Μητρικό Θηλασμό.
Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής ανέρχονται σε δεκαπέντε (15) και ορίζονται με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Η Εθνική Επιτροπή απαρτίζεται από Παιδιάτρους, Παιδιάτρους-Νεογνολόγους, Ψυχολόγους, Γυναικολόγους – Μαιευτήρες, Μαίες και Επισκέπτες Υγείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή στον Ιδιωτικό Τομέα ή είναι Μέλη ΔΕΠ ή Ομότιμα Μέλη ΔΕΠ, καθώς και από εκπροσώπους του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και του Υπουργείου Υγείας.

Ο Πρόεδρος και οι Γραμματείς καθορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της Εθνικής Επιτροπής.

Έργο της Εθνικής Επιτροπής είναι:
-η εισήγηση και η γνωμοδότηση για την προαγωγή, προστασία και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στη χώρα μας,
-η ενημέρωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού αλλά και της κοινής γνώμης σε θέματα μητρικού θηλασμού,
-η γνωμοδότηση για την εφαρμογή των προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών που αναπτύσσονται στα πλαίσια της διαμορφούμενης στρατηγικής για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού, σύμφωνα με τις αρχές WHO/UNICEF για την επίτευξη των στόχων αυτών,
-η γνωμοδότηση για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στις ως άνω (2) σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων, την ίδρυση και λειτουργία των χώρων θηλασμού και τις διαδικασίες ανάπτυξης και αξιολόγησης των Τραπεζών Γάλακτος,
-η γνωμοδότηση για όσα προβλέπονται στην ως άνω σχετική (3) απόφαση αναφορικά με την αξιολόγηση και εποπτεία των Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων.

Download “Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό Θηλασμό”

ΨΒΔΤ465ΦΥΟ-Θ0Ε.pdf – Downloaded 0 times – 445,00 KB

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn