Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄, 43)

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια και οι σκοποί της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn