Θέση Επισκέπτη Υγείας στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας ”Ευαγγελισμός”

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑμΚΕ», για την ανάπτυξη και λειτουργία Οικοτροφείου για 15 ενήλικα άτομα έως 65 ετών με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (Πόλη: Δήμος Ναυπλιέων / Τολό) στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3807/30-11-2020 [ΑΔΑ:Ρ82Ω7Λ1-3ΑΠ] Απόφαση Ένταξης της Πράξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» και με Κωδικό ΟΠΣ 5067515 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), καλεί:

Α) Ενδιαφερόμενους των κάτωθι ειδικοτήτων για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, με πλήρη απασχόληση:

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (ΠΕ) – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ – Πλήρους Απασχόλησης , θέση εργασίας 1

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ) – Πλήρους Απασχόλησης, θέση εργασίας 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΤΕ/ΠΕ) – Πλήρους Απασχόλησης, θέση εργασίας 1

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (ΤΕ) – Πλήρους Απασχόλησης, θέση εργασίας 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΤΕ/ΠΕ)–

Πλήρους Απασχόλησης, θέση εργασίας 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (ΤΕ/ΠΕ) – Πλήρους Απασχόλησης, θέσεις εργασίας 6

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (ΤΕ) – Πλήρους Απασχόλησης, θέσεις εργασίας 2

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΕ) – Πλήρους Απασχόλησης, θέση εργασίας 1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ) – Πλήρους Απασχόλησης, θέσεις εργασίας 2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΕ/ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ) – Πλήρους Απασχόλησης, θέσεις εργασίας 4

Β) Ενδιαφερόμενους των κάτωθι ειδικοτήτων για σύναψη σύμβασης έργου ως εξωτερικοί συνεργάτες, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης:

ΛΟΓΙΣΤΗΣ – Εξωτερικός Συνεργάτης, θέση εργασίας 1

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – Εξωτερικός Συνεργάτης, θέση εργασίας 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ – Εξωτερικός Συνεργάτης, θέση εργασίας 1

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αναλυτικά τις θέσεις και τα προσόντα υποψηφίων, τα κριτήρια βαθμολόγησης και πληροφορίες, μαζί με την αίτηση συμμετοχής και το έντυπο ενστάσεων θα βρίσκονται αναρτημένες για 15 ημέρες στην ιστοσελίδα του Φορέα > evaggelismosamke.gr > ΝΕΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  . Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται έως και 5/2/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καλούν  για πληροφορίες μεταξύ των ωρών  10 π.μ. έως 5 μ.μ., την  κα. Βασιλική Πλώτα, κα Μαρία Δημογέροντα, Τηλ. 2741039280 και 6949112665, ή στο email: evaggelismosamke2@gmail.com

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται στον ηλεκτρονικό τύπο Ν. Αργολίδας και Ν. Κορινθίας, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα που έχουν ως σκοπό την ευρεία δημοσιότητα της πρόσκλησης ( ιστοσελίδα, facebook ( ομάδες επαγγελματιών)).

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Κωνσταντίνος Ποτήρης

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Facebook
Twitter
LinkedIn