Παρεμβάσεις

Aίτημα ΠΣΕΥ για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμβολιασμών και κωδικούς ΗΔΙΚΑ

Αίτημα ΠΣΕΥ για σύσταση γραφείων Κοινωνικής Φροντίδας στα Κ.Υ της ΠΦ.Υ

Αίτημα ΠΣΕΥ για σύσταση τομέα Δημόσιας Υγείας και Τμήματος Επισκεπτών Υγείας στα Νοσοκομεία

Eπιστολή ΠΣΕΥ προς 1η Υ.ΠΕ για την εξαίρεση των Ε.Υ απο τις δομές φiλοξενίας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid-19

Επιστολή ΠΣΕΥ στις ΥΠΕ για την άμεση οργάνωση δράσεων Αγωγής Υγείας στα σχολεία

Επιστολές διαμαρτυρίας στις Υ.ΠΕ και Περιφερειάρχες όλης της χώρας

Πρόταση ΠΣΕΥ στο Υπουργείο Υγείας για την Πανελλήνια Ημέρα Επισκεπτών Υγείας

Aίτημα ΠΣΕΥ προς το ΚΥ Αλεξανδρούπολης γα απαλλαγή εκτέλεσης αλλότριων καθηκόντων απο ΕΥ

Έπιστολή διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό των Ε.Ε.Υ απο τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στις δομές υγείας

Επιστολή ΠΣΕΥ στην επιτροπή κρίσεως Βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων